Hoppa till huvudinnehåll

Vi läser tillsammans boken L is for Lifestyle, av Ruth Valerio. Man behöver inte ha varit med från början, varje kapitel i boken kan läsas för sig.

Till denna gång läser vi kapitlen "P is for Plastic", "Q is for Questions" och "R is for Recycling". Tills vidare möts vi via Zoom (länk... Läs mer

Ett samtal om hur vi förbättrar mat, hälsa och miljö. 

Ett höginstressant seminarium där projektledare Stephan von Malortie och professor Sverker Molander samtalar kring frågor om matens kvalité och kretslopp, kolets kretslopp och kolinlagring. 

Zoom-länk: meddelas senare.

Fastan inleds och pågår fram till påskafton den 3 april. Vi uppmuntrar till deltagande i Klimatfastan som Equmeniakyrkan tagit initiativ till.

Vi läser tillsammans boken L is for Lifestyle, av Ruth Valerio. Man behöver inte ha varit med från början, varje kapitel i boken kan läsas för sig.

Till denna gång läser vi kapitlen "M is for Money", "N is for Needs" och "O is for Organic". Tills vidare möts vi via Zoom (länk skickas... Läs mer

Söndagen den 24 januari kl 14.00 arbetar vi utomhus med holkar på Hyllie Park. Anmäl dig via mejl. Vi kommer att fortsätta med regelbundna verkstäder under våren.

Vi träffas kl. 08:30 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8). Medtag fika och lämplig klädsel. Anmälan svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas kl. 08:30 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) om du har bil. Medtag fika och lämplig klädsel. Anmälan svenska.vanner@arocha.org.

Vi studerar boken L is for Lifestyle av Ruth Valerio. Anmäl dig på svenska.vanner@arocha.org.

A Rochas vänner uppmuntrar alla som har möjlighet att vara med på Korsveimöte på Hyllie Park. Korsvei är en skandinavisk rörelse, som vill inspirera och utmana människor att följa Jesus Kristus, och förenas med honom i kampen för livet i vår värld. Korsveis "slogan" är "Mera himmel. Mera jord".... Läs mer

A Rochas vänner planerar för en konferens den 12 och 13 september. Vi räknar med att genomföra konferensen dels här på plats i Malmö, dels över nätet. Från A Rocha kommer Peter Harris och Dave Bookless att medverka från England via videolänk och Peter Halldorf ska undervisa oss om Kristushoppet... Läs mer

Kalendarium

Du kan få åtkomst till denna kalender i din webbläsare eller andra appar genom att: