Hoppa till huvudinnehåll

Vi träffas kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka. Där vandrar vi några timmar och tittar efter örnar och andra rovfåglar. Medtag fika och lämplig klädsel. Anmälan via mail (svenska.vanner@arocha.org).

Vi träffas 19 januari kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka. Där tittar vi på sälar. Medtag fika och lämplig klädsel. Vid blåsigt eller kallt väder väljer vi ett annat utflyktsmål. Anmälan via mail: svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas 8 dec kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka till Börringesjön. Där vandrar vi några timmar. Medtag fika och lämplig klädsel.

Föranmälan är viktig så att vi kan informera om eventuella ändringar: svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas 11 okt kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka till Krankesjön. Där vandrar vi några timmar. Medtag fika och lämplig klädsel.

Föranmälan är viktig så att vi kan informera om eventuella ändringar: svenska.vanner@arocha.org.

Glädje över och ansvar för skapelsen kan ur ett kristet perspektiv inte betraktas som enskildas livsstilsval eller som ett särintresse för några få. Tvärtom hör det intimt samman med Guds frälsning och med kyrkan som ett hoppfullt tecken på hur Gud räddar världen och hela skapelsen. Därför är... Läs mer

En öppen samling i Betaniakyrkan om natur, hälsa och tro. Landskapsarkitekt Mirjam Alinder berättar om sitt examensarbete som handlar om natur, hälsa och tro.

Plats: Betaniakyrkan, Malmö
Tid: 11 okt kl 18.00

Vi möts vid Falsterbo fyr för att vara med när P-G Bentz berättar om fågelflyttning och Falsterbo fågelstation.

En högintressant miljökonferens kommer att hållas i Hyllie Park Kyrkan den 22-23 september. Huvudtalare är Peter Harris från den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha International. Temat är ”Varför en kristen naturvårdsrörelse?”

Program Lördag den 22 september

09:30 Mingel
10.00... Läs mer

Anton leder oss i äppelmustning.

Gudstjänsten handlade om Gud som Skaparen. Med utgångspunkt från skapelseberättelsen predikade Mirjam Flood om hur vi kan uppleva Guds storhet i Skapelsen. Predikan som var för alla åldrar, illustrerades av tre personer som vittnade om hur de på olika sätt förundrats över Guds storhet i... Läs mer

Kalendarium

Du kan få åtkomst till denna kalender i din webbläsare eller andra appar genom att: