Hoppa till huvudinnehåll

För information och anmälan maila Anton Flood: anton.flood@gmail.com.

 

Uppdaterring 2019-05-10: Se en rapport från dagen på bloggen.

Inspirationsdag med kommunbiolog Mats Rosenberg från Örebro kring landskap i förvandling. Med fokus på praktisk naturvård visar Mats bilder och berättar om insatser i Närkes finaste fågelmarker. Och kanske det även... Läs mer

Årsmöte för föreningen A Rochas vänner kl. 14.00, med inspirationspredikan, middag och andakt på Hyllie Park (Elinelundsvägen 55, Malmö).

Anmälan via mail: svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas kl. 08:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka. Där vandrar vi några timmar, tittar och lyssnar på lärkor, vipor och spovar. Medtag fika och lämplig klädsel.

Anmälan via mail: svenska.vanner@arocha.org.

Under fastetiden inför påsken går Equmeniakyrkan in i Klimatfastan. Den inleds på Askonsdagen, 6 mars, och pågår fram till påskafton 20 april. Vi som förening vill ansluta oss till den och uppmuntra andra att också göra det. Lyssna gärna på Eleonore Gustafssons predikan om fasta.

Vi träffas kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka. Där vandrar vi några timmar och tittar efter örnar och andra rovfåglar. Medtag fika och lämplig klädsel. Anmälan via mail (svenska.vanner@arocha.org).

Vi träffas 19 januari kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka. Där tittar vi på sälar. Medtag fika och lämplig klädsel. Vid blåsigt eller kallt väder väljer vi ett annat utflyktsmål. Anmälan via mail: svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas 8 dec kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka till Börringesjön. Där vandrar vi några timmar. Medtag fika och lämplig klädsel.

Föranmälan är viktig så att vi kan informera om eventuella ändringar: svenska.vanner@arocha.org.

Vi träffas 11 okt kl 09:00 vid Erikshjälpen i Malmö (Cypressvägen 8) för att samåka till Krankesjön. Där vandrar vi några timmar. Medtag fika och lämplig klädsel.

Föranmälan är viktig så att vi kan informera om eventuella ändringar: svenska.vanner@arocha.org.

Glädje över och ansvar för skapelsen kan ur ett kristet perspektiv inte betraktas som enskildas livsstilsval eller som ett särintresse för några få. Tvärtom hör det intimt samman med Guds frälsning och med kyrkan som ett hoppfullt tecken på hur Gud räddar världen och hela skapelsen. Därför är... Läs mer

Kalendarium

Du kan få åtkomst till denna kalender i din webbläsare eller andra appar genom att: