Hoppa till huvudinnehåll
Börje Remstam
Arne Mörnerud
13 feb 2020

Lördagen den 8 februari 2020 höll Börje ett föredrag om organisk biologisk odling i Hyllie Park. Hans budskap går ut på att grävning, gifter och konstgödsel missgynnar det för växterna nödvändiga biologiska livet i jorden. Genom att hela tiden tillföra organiskt material till jorden frodas maskarna och mikroorganismerna. Maskarna luckrar jorden, gödslar den och skapar ett system av gångar där växternas rötter lätt kan växa. En jord som ständigt täcks av ett par decimeter tjockt lager av gräs, halm, löv och överblivet växtmaterial behöver inte grävas, vattnas, rensas på ogräs eller tillföras ytterligare gödsel. Dessutom ger den rikligare skörd än en konventionellt odlad jord.

Jord som lämnas naken, utsätts för väder och vind och hela tiden töms på organiskt material förlorar i längden sin bördighet. På det här sättet har hela civilisationer gått under när jordarna inte längre kunde försörja befolkningen.

Så här skriver Börje på ett ställe:

För en frisk jord - friska växter - friska djur och människor, ja det önskar vi ju alla. Men hur får man det? Helt enkelt genom att odla på ett naturligt sätt. Vilket inte sker i det konventionella odlandet, därför bekämpningsmedlen. Med täckodling som jag har odlat med i 40 år nästa år. Genom det sättet slipper man ogräsrensning, grävning, vattning och gödsling minimeras kraftigt. Under dessa 40 år har jag aldrig köpt något för att hantera någon växt som angripits.