Hoppa till huvudinnehåll
Ut i naturen
Magnus Köpman
20 mar 2023

Föreningens årsmöte 2023 genomfördes den 16 mars som ett hybridmöte, där några medlemmar samlades på plats i Hyllie Park Kyrkan och några andra anslöt via Zoom och mötet visades på stor skärm i kyrkan. Totalt deltog ca 15 personer. Vi gick smärtfritt genom sedvanliga rutiner för ett årsmöte. Den nya styrelsen som valdes innehåller några förändringar. Två ledamöter, Bengt Rasmusson (sekreterare) och Anton Flood, avgick och vi tackade dem för flera års trogen tjänst. Som ersättare valdes två nya ledamöter; Mirjam Flood och Jacob Ämterlind. Vi välkomnar Mirjam och Jacob och ser fram emot att de får använda sina gåvor i styrelsearbetet! Jacob har redan sedan tidigare tagit ansvar för A Rocha KriNa på sociala medier, framför allt Instagram och Facebook, men på sikt ska han även ta över ansvar för föreningens hemsida. För övrigt kan nämnas att Arne Mörnerud och Magnus Köpman informerade om Projekt tornseglare, där förhoppningen är att engagera medlemmar att hjälpa Sveriges minskande population av tornseglare, bland annat genom att sätta upp holkar.