Hoppa till huvudinnehåll
Vinterbild
Arne Mörnerud
13 dec 2021

Hej alla vänner. Året går mot sitt slut. Tack för ert intresse och stöd under 2021. Under året blev vi en officiell del av den internationella A Rocha familjen. Vi ser med tacksamhet tillbaka på ett händelserikt år och passar på att önska er en välsignad jul och ett gott nytt år.

Projektet Hyllie Park Trädgård – Naturvård i urban miljö 

Naturvård är inte bara att skydda orörd vildmark det är också att till exempel göra något åt den stadsmiljö där så många av oss lever, andas och trängs. Området kring Hyllie Park i Malmö lär vara det område där det byggs mest i hela landet just nu. I takt med att bebyggelsen förtätas ökar trafikproblemen, bullret, luftföroreningarna och behovet av gröna oaser.

Som vi nämnt i tidigare nyhetsbrev, håller vi på att skapa en naturstig på Hyllie Parks mark där man kan se exempel på olika åtgärder som gynnar biologisk mångfald och även få egna naturupplevelser. De olika delarna av naturstigen har kommit på plats. Nu har vi en nysådd äng med ett stenparti och insektshotell runt, där vi kan berätta om vikten att ha pollinerande insekter i landskapet. Vid dammen kan man lära känna något av våtmarkens rika fauna och flora. I dungen finns många träd och olika typer av holkar som lockar fåglar och fladdermöss att häcka.

Ser vi tillbaka på året kan vi konstatera att vårt arbete med naturpedagogik landade mycket väl. Vi genomförde naturvandringar och olika typer av lektioner med över 600 kursdeltagare på SFI (svenska för invandrare) och fortbildning för lärarna. På grund av restriktionerna som gällde under våren gjordes de flesta naturvandringarna i parker och naturområden nära de olika skolorna och inte så mycket på Hyllie Park..

Bibelskola Jordnära är i startgroparna!

Bibelskola Jordnära på Glimåkra Folkhögskola startar höstterminen 2022. ”Vi vill hjälpa deltagare att upptäcka mer av Guds vision för hela den värld han skapat och utrusta till ett praktiskt och konkret lärjungaskap som berör vardagslivet. Ett lärjungaskap som vittnar för omvärlden om Guds rikes skönhet och det hopp vi väntar på. Spana gärna in hemsidan som är under arbete och hör av er om ni har frågor.” Läs mer på: https://glimnet.se/pages/bibelskola-jordnara

Under året som gått…

…har vi genomfört naturvandringar, en studiecirkel om hållbar livsstil, samt praktiska arbetsinsatser vid vår naturstig. Vi hade ett seminarium på zoom med temat ”Vad kan vi göra för att få bättre mat, hälsa och miljö?” Stephan von Malortie och professor Sverker Molander samtalade kring frågor om matens kvalité och kretslopp. Vi gjorde studiebesök hos Josef och Eva Apell, som arbetar med hållbart jordbruk utanför Ängelholm. Läs mer här på vår hemsida.

För KriNa
Arne Mörnerud (ordförande)