Hoppa till huvudinnehåll
Man with basket
Jacob Ämterlind
1 nov 2023

Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor och vi är många som funderar över vårt eget klimatavtryck. Det finns en mängd olika verktyg online för att beräkna hur stora utsläpp av växthusgaser som just min livsstil orsakar. Resultatet kan sedan användas för att identifiera områden där jag kan göra åtgärder för att minska. Ofta handlar det om mitt resande, maten jag äter och prylarna jag köper. Men oundvikligen så orsakar vi en del utsläpp, både medvetet och omedvetet, och därför erbjuder A Rocha ett verktyg för att klimatkompensera genom organisationen Climate Stewards. Det är en egen organisation men tillhör A Rocha-familjen. Climate Stewards används av flertalet stora organisationer, däribland Tearfund, för att kompensera utsläpp som uppkommer i verksamheten men det går lika bra att använda som privatperson, eftersom de erbjuder anpassade uträkningar för
 just det. På hemsidan kan du fylla i allt från uppvärmning av din bostad, resor du gör till dina matvanor och få förslag på hur mycket det kostar att kompensera de uppkomna utsläppen. Om det känns för omständligt finns även schabloner att använda för att snabbt kunna få fram ett resultat. 

Vad går då dina pengar till för typ av projekt?
Climate Stewards har nio partnerprojekt I sex olika länder. Både initiativet till och upplägget av projekten kommer från lokala organisationer för att säkerställa att projekten, förutom klimatkompensation, också bidrar till hälsa, stärkt familjeekonomi och miljön i närområdet. Länderna i fråga är Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, Nepal och Peru. Som exempel på projekt kan nämnas trädplantering och utdelning av så kallade ”fireless cookers”. Dessa erbjuder ett energieffektivt sätt att laga mat på och minskar på det sättet skogsskövlingen, eftersom efterfrågan på brännved och träkol är en drivkraft bakom avskogningen.

Från A Rocha Krina:s sida har vi beslutat att kompensera resor genom Climate Stewards men det tål att sägas igen att kompensation inte ska ses som ett sätt att undvika att försöka minska sina egna utsläpp först. Det är Climate Stewards också noga med att poängtera. Modellen är: Beräkna dina utsläpp – Minska det du kan – Kompensera resten.

Vill du veta mer om varje projekt och kanske själv ta steg för att lätta ditt klimatavtryck något? Besök climatestewards.org!


Jacob Ämterlind