Hoppa till huvudinnehåll
Brooksdale
Arne Mörnerud
18 maj 2019

Gästblogg av Ebba Rose

Som tidigare nämnt arbetar Brooksdale med bevarande, utbildning och hållbart jordbruk. Den senaste veckan har jag fått vara en del av alla dessa delar och fått massor av inspiration kring vad detta kan innebära ur ett kristet perspektiv.

Att arbeta med bevarande här kan bl.a. innebära att arbeta för att få tillbaka Little Campbell River till ett så hållbart tillstånd som möjligt. Då gården haft flera ägare med flera olika syften har området kring floden fått se olika ut i olika tider. Detta innebär att flera av de växtarter som växer inte hör hemma där egentligen, utan har planterats där utan någon vidare eftertanke på vad de kan orsaka för skada om man ser till områdets bästa. Det finns även fiskar och grodor som inte hör hemma här, och man arbetar aktivt med att försöka återställa området till sitt forna tillstånd.

Detta gör man bl.a. tillsammans med grupper som kommer hit för utbildning. A Rochas studieteam följer studieplaner för de olika årskurserna som kommer hit och besöken blir därmed en fältstudie eller studieresa som ingår i skolplanen. På plats får de bland annat lära sig mer om jordens sfärer och deras påverkan på varandra, näringskedjor och näringsvävar och hur allt samverkar, samt kompost och förutsättningar för god jord och hållbart jordbruk. De får också möta de fåglar som finns här (för många barn är det första gången de kommer i kontakt med en levande höna) och lära sig att känna igen och smaka på diverse grönsaker.

Jordbruksteamet ordnar med allt från planering av odlingen till att skörda alla de olika grönsaker som växer här. Det blir en hel del att så och därmed en hel del att plantera om i åkrarna. Därefter följer såklart en hel del ogräsrensning och bevattning. Men för att ge växterna så bra förutsättningar som möjligt växlar man områdena varje säsong. Detta eftersom de olika grödorna ger olika näringar till jorden, och genom att växla områdena och byta plats på grödorna inför en annan säsong ser man till att jorden inte blir alltför näringsfattig. Detta hjälper också till att hålla en del ohyra borta, vilket såklart är jättebra eftersom A Rocha inte använder kemikaliska bekämpningsmedel. Här bidrar även fåglarna; de går på fälten och äter upp de insekter som inte ska finnas där för att plantorna ska frodas. Hönsen lägger ca. 100 ägg per dag. Dessa tvättas sedan för hand och paketeras för försäljning. På så vis kan Surrey-borna köpa och njuta av färska ägg från en lokal gård. Dessa smakar såklart alltid bättre när man vet att de har det bra.

Sist men inte minst är det så tydligt genom allt arbete att det är tacksamheten gentemot Gud som är drivkraften bakom. Att få ta sig an uppgiften som förvaltare att ta hand om- och vårda den skapelse som Gud har gett oss. Vilken oerhört vackert förtroende! Genom att försöka se världen med Guds ögon väcks en enorm tacksamhet och glädje. Och det tunga och många gånger slitsamma arbetet känns inte 1/10 så tungt med de känslorna. Och i och med det är mötet med besökare/skolgrupper så värdefullt; att få poängtera hur viktiga de är i detta arbete, därför att de (vi) också är en del av skapelsen och att Gud har skapat oss med sådan enorm kärlek.